Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

NOVA USPOSABLJANJA

Obveščamo vas, da nadaljujemo z izvajanjem usposabljanj in izpopolnjevanj! 

V naslednjem obdobju bomo izvajali:
- obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostno osebje, 10. 9. 2021,
- usposabljanje za NPK varnostnik: Ljubljana, od 15. do 29. 9. 2021.

 

Tule sta tudi prijavnici:

- obdobno str. izpopolnjevanje in

- NPK varnostnik.

OKROŽNICA

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je dne 20. 8. 2021 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Slednje pomeni, da morate vsi, ki vstopate v prostore Čas - Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o. od 23. 8. 2021 daljeizpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (= PCT). Izpolnjevanje pogojev PCT bomo preverjali ob vstopu v prostore šole.

Vsi obiskovalci morate v prostorih šole upoštevati preventivne ukrepe (maska, razkuževanje rok itd.).

Hvala za razumevanje!

 

NOVO - NPK varnostnik, menedžer

Obveščamo vas, da bomo od 1. do 17. septembra 2021 izvajali usposabljanje za pridobitev NPK varnostnik in NPK varnostni menedžer v Ljubljani, Cesta Andreja Bitenca 68.

Prijavnica za NPK varnostnik - NPK V.

Prijavnica za NPK varnostni menedžer - NPK VM.

© 2021 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet