Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Predmetnik PTI

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

276

13

P2

Matematika

Obvezno

206

10

P3

Tuji jezik I

Obvezno

276

13

P4

Tuji jezik II

Obvezno

68

4

P5

Umetnost

Obvezno

30

2

P6

Zgodovina

Obvezno

40

2

P7

Geografija

Obvezno

40

2

P8

Psihologija  

Obvezno

40

2

P9

Fizika

Obvezno

80

4

P10

Kemija

Obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

Obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje ljudi in premoženja

obvezno

204

10

M2

Tehnično varovanje

obvezno

102

5

M3

Varnost in zdravje pri delu

obvezno

35

2

M4

Varstvo pred požari

obvezno

68

3

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

obvezno

68

3

M6

Delovanje VNC in intervencije

obvezno

102

5

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

obvezno

68

3

M8

Varovanje javnih zbiranj

obvezno

68

3

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

obvezno

68

3

M10

Varovanje v logistiki

izbirno

35

2

M11

Varovanje informacijskih sistemov

izbirno

35

2

Skupaj B

 

818

39

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

220

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2284

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2380

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2456

116

Poklicna matura 
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

 

© 2019 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet