Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Srednješolsko izobraževanje

Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o. je šola, ki s programi za odrasle nudi kopico novih znanj in spretnosti, ki jih sedanje srednje strokovne in poklicne šole ne nudijo. V času šolanja slušatelji spoznajo nacionalno varnostni sistem Republike Slovenije ter mesto in vlogo njihovih glavnih nosilcev, pri posameznih predmetih pa so vključene tudi vsebine o policiji, slovenski vojski, varnostno obveščevalnih službah, redarstvu, zaščiti in reševanju, detektivski dejavnosti, dejavnostih drugih organov formalnega in neformalnega nadzorstva, največ znanj pa je s področja zasebnega varovanja oziroma zasebnega varstva.

 

V šoli se ob mnogih strokovnih predmetih izvaja tudi praktični pouk poznavanja in uporabe ukrepov tehnikov varovanja in varnostnikov ter pouk samoobrambe. Vsem slušateljem je omogočena tudi kvalitetna delovna praksa z različnim izborom, pri zgoraj navedenih organih oziroma službah, pri nekaterih pa bo potekal tudi del praktičnega pouka (zasebno varnostne družbe).

Izobraževanje za odrasle lahko glede na vpisne pogoje in prilagojene izvedbene programe traja 2 leti, zelo prizadevni dijaki pa lahko zaključijo šolo tudi v letu in pol.

Izobraževanje za tehnika varovanja se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:
- Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz zasebnega varovanja;
- Izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po končani srednji strokovni šoli s pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe V. stopnje tehnik varovanja, bo lahko kandidat nadaljeval študij na visokošolskih in univerzitetnih programih, najprimernejše nadaljevanje študija pa bo na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.

Tehnik varovanja se bo lahko zaposlil v podjetjih, ki imajo licenco za izvajanje zasebnega varovanja oziroma v zasebno varnostnih službah in v drugih gospodarskih družbah za opravljanje nalog na področju varnosti. Z navedeno izobrazbo pa bo tudi bistveno lažji prehod v poklic policista, redarja, vojaka slovenske vojske in druge poklice formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva.

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet