Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Varnostno svetovanje

Z varnostnim svetovanjem se zagotavlja nadstandardno zasebno varovanje. To se dosega s profesionalnim, kvalitetnim in objektivnim svetovanjem gospodarskim in drugim družbam. V to dejavnost pa sodi tudi kvalitetni nadzor nad izvajanjem zasebno varnostnih storitev zasebno varnostnih družb, ki varujejo ljudi in premoženje.

 

Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje v okviru svoje dejavnosti opravlja tudi dejavnost varnostnega svetovanja kamor sodijo različne dejavnosti kot so:

 
 • razgovor z vodstvom gospodarske oziroma druge družbe o varnostnih storitvah, zagotavljanju nadstandardnega varovanja in najboljših varnostnih rešitvah,
 • plasiranje ponudbe za svetovanje in druge varnostne storitve, če vodstvo gospodarske družbe ali druge organizacije pokaže zanimanje za varnostne storitve,
 • izvedba javnega razpisa za izbiro najboljšega ponudnika zasebno varnostnih storitev,
 • priprava kriterijev za izbor najboljšega ponudnika zasebno varnostnih storitev,
 • svetovalno delo pri oceni ogroženosti, tveganj in obstoječih ukrepih,
 • ocena in pregled notranjih aktov, ki so neposredno ali posredno vezani na varnost gospodarske družbe,
 • pregled območja, zgradb in procesov ter notranje varnostne organiziranosti,
 • ugotovitev kritičnih točk, pripravo organizacijskih, kadrovskih, varnostnih, poslovnih in drugih ukrepov,
 • predlaganje izdelave ustreznih notranjih aktov o neposrednem varovanju in varovanju poslovnih in drugih tajnostih gospodarske družbe,
 • izdelava varnostnega elaborata in izpeljava varnostnega elaborata,
 • pomoč pri kadrovanju varnostnega osebja in usposabljanju ter izpopolnjevanju le-tega,
 • nadzor nad delovanjem in vzdrževanjem sistema tehničnega varovanja,
 • pomoč pri organiziranju usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
 • nadzor nad izvajanjem zasebno varnostnih storitev za gospodarske družbe in druge organizacije ter
 • izvajanje drugih nalog, ki so pomembne in koristne za uporabnike oziroma naročnike zasebno varnostnih storitev, torej za gospodarske družbe in druge organizacije.

 

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet