Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Aktualno

Sofinanciranje šolnin izobraževanja odraslih

Javni sklad RS je na svojih spletnih straneh objavil Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.

 

Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti od 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.

 

Sofinancira se 90 % upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih, po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja.

 

Vlagatelji lahko vloge oddajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15. 7. 2013.


Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi osebe, ki so se že prijavile na Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. Če so sredstva že prijeli na podlagi omenjenega javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi tega javnega povabila. Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko sredstev v okviru tega javnega povabila, morajo poslati novo vlogo, ki mora vsebovati celotno dokumentacijo, kot je določena v tem povabilu.

 

Javno povabilo je objavljeno v Uradnem listu RS številka 6/2011, in na spletnih straneh Javnega sklada RS http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/.

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet