Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

O projektu

                      

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015, ki v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvaja  prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Naziv operacije: Kompetenčni center za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje varnostnega osebja - KCIVO

Vir financiranja: Program delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada - Operativni program razvoja človeških virov – 2007-2013, v razmerju 85 % evropski del in 15 % slovenska udeležba.

Izvajalec razpisa: Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Trajanje projekta: februar 2013 – avgust 2015

Rezultat izbire: Izbranih je bilo 12 partnerstev od 52 prijavljenih. Naš projekt je na razpisu dosegel 90,20 točk od 100. S tem je bilo našemu partnerstvu odobrenih 412,700.00 EUR nepovratnih sredstev.

Glavni namen projekta je teoretično in praktično usposobiti ter dvigniti raven znanja na področju zagotavljanja varnosti in zaščite za posamezne profile poklicev v zasebnem varovanju z obdobnimi, internimi, specialističnimi in drugimi oblikami izpopolnjevanja in usposabljanja. Želimo utrjevati in nadgrajevati veščine, spretnosti in praktično izvajanje posameznih ukrepov varnostnega osebja, saj le – ti pri opravljanju svojega dela posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Glavni cilji projekta so:

  • dvig in izboljšanje strokovne ravni zaposlenega varnostnega osebja,
  • izvedba kakovostnih in raznovrstnih izpopolnjevanj in usposabljanj,
  • utrjevanje in nadgrajevanje veščin, spretnosti in praktičnega izvajanja posameznih ukrepov varnostnega osebja,
  • zagotavljanje našemu partnerstvu kadrovski potencial za izvajanje notranjih in zunanjih usposabljanj in druge oblike usposabljanj, kot so delavnice, seminarji, okrogle mize in podobno,
  • priprava ustreznih  programov, pristopov in načinov izvajanja v skladu z novostmi
  • utrjevanje in nadgrajevanje veščin in spretnosti ter prenašanje izkušenj med partnerji, saj želimo, da bi KCIVO postal kraj, kjer bo partnerjem možno zagotoviti celovite storitve s področja zaposlovanja varnostnega osebja, razvoja, načrtovanja, svetovanja, izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja kadrov.

Kazalniki uspeha

  • Število podprtih podjetij: 16
  • Število vključitev zaposlenih oseb v usposabljanje: 1131
  • Število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje: 1131
  • Število ur izobraževanja oziroma usposabljanja na zaposlenega: 6 ur

Pričakovani rezultat projekta

Rezultat projekta vidimo v strokovno usposobljenem varnostnem osebju na področju zasebnega varovanja, ki bo svoje naloge in ukrepe izvajal ZAKONITO, STROKOVNO in v skladu s PROFESIONALNIMI STANDARDI ter ETIČNIM KODEKSOM na področju zasebnega varovanja. S tem bomo dosegli večje zadovoljstvo naročnikov varnostnih storitev in posledično tudi višjo stopnjo varnosti v Sloveniji. Hkrati pa se bo tako (tudi) partnerstvo lažje prilagajalo trgu in tržnim zahtevam, ki so na področju zagotavljanja zasebne varnosti zelo zahtevne.

 

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet