Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Izvedenstvo in podajanje strokovnih mnenj

 

Podajanje izvedenskih mnenj

Doc. dr. Tomaž Čas, univ. dipl. pravnik je sodni izvedenec za policijska in druga pooblastila, zasebno varstvo in uporabo pooblastil na vseh področjih.

Sodne izvedence, cenilce in tolmače ureja zakon o sodiščih, ki v 12. poglavju natančno opredeljuje vsako od navedenih oseb, njihove obveznosti, čas imenovanja ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. S pravilniki je podrobneje urejen način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, vsebina in način opravljanja preskusa znanja, način njihovega poslovanja ter tarifa za plačevanje nagrade.

Sodni izvedenci so osebe, ki sodišču na njegovo zahtevo predložijo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

 

Podajanje strokovnih mnenj

Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje na podlagi zahtevkov nadzornih, varnostnih, pravosodnih ter drugih organov in organizacij, pripravlja in izdaja strokovna mnenja in ocene, ki jih izdelajo vrhunski strokovnjaki z akademskimi, strokovnimi in praktičnimi izkušnjami na področju policijske, varnostne, obrambno varnostne, zasebno varnostne, obveščevalno varnostne, detektivske, nadzorstvene in represivne dejavnosti.

Strokovno mnenje je praviloma izdelano v pisni obliki s strani posameznega strokovnjaka, v skupini strokovnjakov ali kot strokovno mnenje institucije. Na željo naročnika lahko pripravimo strokovno mnenje prilagojeno njegovim konkretnim potrebam s posebno obrazložitvijo.

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet