Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Svetovanje na področju občinskega redarstva

 

Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje je v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu pripravila občinski program varnosti za Mestno občino Ljubljana in Koper, ki sta organizirali mestno redarstvo, občinski program varnosti za Mestno občino Kranj, ki je skupaj z drugimi občinami organiziral medobčinsko redarstvo ter občinski program varnosti za preko 20 občin, ki so skupaj organizirale medobčinska redarstva.

Občinski program varnosti (OPV) je temeljni strateško - varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju občine. Namen OPV je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora in območij v občini. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni. OPV je zelo pomemben in temeljni dokument, v katerem so na podlagi nacionalno - varnostne politike in strategije zajeti ukrepi in naloge, ki so ključnega pomena za delovanje vseh organov in služb občine, predvsem pa za delovanje občinskega, medobčinskega oziroma mestnega redarstva. V njem so opredeljena tudi izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev na ta način, da so opredeljeni konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev. Namen OPV je tudi vzpostaviti partnerski odnos med policijo in redarstvom pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti občinskih redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu. Prav zaradi tega so OPV praviloma opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo redarstva ter za sodelovanje s Policijo oziroma Policijsko postajo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zasebno varnostnimi službami in drugimi pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda na območju občine.

Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje še vedno pripravlja občinske programe varnosti za določene občine in še sprejema naročila.

Glede na določilo zakona, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti, Čas – Zasebna šola za varnostno izobraževanje, nudi to pomoč in je pripravljena svetovati posameznim občinam.

 

 

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet