Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Cenik

 

SAMOIZOBRAŽEVANJE

 

 

EUR

Vpisnina1

195

Ponovni vpis2

100

Izpit s konzultacijami


90

Izpit s konzultacijami in seminarsko nalogo oz. vajami3

110

Izpit iz maturitetnega predmeta4

110

Vsako ponavljanje izpita


50

Maturitetni izpit

90

 

DODATNE STORITVE

 

 

EUR

Izpis iz evidence (do 5 let)

10

Izpis iz evidence (nad 5 let)

20

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH EUR
Vpisnina 195
Cena za letnik 970
Matura 360

 

Prvi vpis v program Tehnik varovanja. Ob plačilu vseh obveznosti (vpisnina + izpiti) v enkratnem znesku pri prvem vpisu nudimo 10% popusta, ob plačilu v dveh obrokih pa 5%. 

2 Ponovni vpis se zaračuna tistim, ki se vpisujejo ponovno, če v preteklem šolskem letu niso opravili vsaj 3 izpite. Velja za vpisane pred 1.5. v šolskem letu. 

3 Varovanje javnih zbiranj, fizika, kemija. 

Varovanje ljudi in premoženja, slovenščina, angleščina/matematika.

 

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet