Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Predmetnik SSI

SREDNJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

OZNAKA

PROGRAMSKE ENOTE

OBVEZNO/ IZBIRNO

SKUPNO ŠTEVILO UR

ŠTEVILO KREDITNIH TOČK (KT)

A

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

P1

SLOVENŠČINA

Obvezno

487

24

P2

MATEMAIKA

Obvezno

408

20

P3

TUJI JEZIK I

Obvezno

417

20

P4

TUJI JEZIK II

Obvezno

204

10

P5

UMETNOST

Obvezno

70

3

P6

ZGODOVINA

Obvezno

102

5

P7

GEOGRAFIJA

Obvezno

70

3

P8

PSIHOLOGIJA

Obvezno

70

3

P9

FIZIKA

Obvezno

140

6

P10

KEMIJA

Obvezno

70

3

P11

ŠPORTNA VZOGJA

Obvezno

340

14

 

SKUPAJ  A

 

2378

111

B

STROKOVNI MODULI

M1

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

Obvezno

340

17

M2

TEHNIČNO VAROVANJE

Obvezno

204

10

M3

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Obvezno

102

5

M4

VARSTVO PRED POŽARI

Obvezno

136

6

M5

NADZOROVANJE STORITEV VAROVANJA

Obvezno

102

5

M6

DELOVANJE VNC IN INTERVENCIJE

Obvezno

170

8

M7

KAZNIVA DEJANJA IN KRIMINALISTIKA

Obvezno

136

6

M8

VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ

Obvezno

102

5

M9

PREVOZ GOTOVINE IN DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK

Obvezno

102

5

M10

VAROVANJE V LOGISTIKI

Izbirno

68

3

M11

VAROVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Izbirno

68

3

         
         

 

SKUPAJ B

 

1462

70

 

OD TEGA:

C

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI

 

 

 

PRAKTIČNI POUK

568

23

Č

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU

 

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

304

12

D

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

352

14

E

ODPRTI KURIKULUM

 

 

 

ODPRTI KURIKULUM

518

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

4358

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

872

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

4710

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

5014

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

Število tednov izobraževanja v šoli

132

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

151

 

 

 

© 2024 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet