Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Obdobna in specialistična izpopolnjevanja

Prijavo kandidata za obdobno ali specialistično izpopolnjevanje vloži odgovorna oseba imetnika licence, ki kandidata napoti na izpopolnjevanje ali kandidat sam, tako da izpolni prijavnico in jo pošlje na naš e-naslov. Popolna prijava mora biti poslana najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega izpopolnjevanja. Na posamezen termin se lahko prijavi največ 30 kandidatov. O razvrstitvi kandidata na strokovno izpopolnjevanje se obvesti vlagatelja prijave in sporoči datum, uro, kraj in trajanje usposabljanja.

Odjava že uvrščenih kandidatov na določen termin je možna najmanj 3 dni pred pričetkom izpopolnjevanja. V primeru nepravočasne odjave oziroma neopravičene odsotnosti na izpopolnjevanju, se zaračuna polna cena, predpisana za udeležbo na izpopolnjevanju.

Po končanem izpopolnjevanju sledi preizkus znanja pred tričlansko komisijo, nato pa vam izdamo potrdilo o opravljenem preizkusu. 

Za pristop k izpopolnjevanju in preizkusu je potrebno priložiti naslednja dokazila: 

Obdobno izpopolnjevanje za VO

 - fotokopija certifikata NPK ali kopija službene izkaznice

Obdobno izpopolnjevanje za VM

- fotokopija certifikata NPK varnostni menedžer/varnostna mendžerka ali kopija službene izkaznice

Obdobno izpopolnjevanje za VT

- fotokopija certifikata NPK varnostnik tehnik/varnostnica tehnica ali kopija službene izkaznice

Obdobno izpopolnjevanje za PIVS

- fotokopija certifikata NPK pooblaščeni inženir VS/pooblaščena inženirka VS ali kopija službene izkaznice

Specialistično izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

- fotokopija certifikata NPK ali kopija službene izkaznice

Specialistično izpopolnjevanje za varovanje gostinskih lokalov 

- fotokopija certifikata NPK ali kopija službene izkaznice

 

© 2022 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet