Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Usposabljanja za pridobitev NPK

Prijavo kandidata za usposabljanje vloži odgovorna oseba imetnika licence, ki kandidata napoti na usposabljanje ali kandidat sam, tako da izpolni prijavnico in jo pošlje na naš e-naslov. Popolna prijava mora biti poslana najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Na posamezen termin se lahko prijavi največ 30 kandidatov. O razvrstitvi kandidata na strokovno usposabljanje se obvesti vlagatelja prijave in sporoči datum, uro, kraj in trajanje usposabljanja.

Odjava že uvrščenih kandidatov na določen termin je možna najmanj 3 dni pred pričetkom usposabljanja. V primeru nepravočasne odjave oziroma neopravičene odsotnosti na usposabljanju, se zaračuna polna cena, predpisana za udeležbo na usposabljanju.

Usposobljenost kandidata v programih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije se preveri s postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki poteka v skladu s predpisi, ki urejajo NPK. To pomeni, da se opravlja pisni in ustni preizkus znanja pred tričlansko komisijo za preverjanje in potrjevanje NPK. Pred tem postopkom komisija pregleda zbirno mapo kandidatov, ki jo sestavljajo ustrezna dokazila glede na kataloge:


NPK varnostnik/varnostnica: 

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • spričevalo o končani (najmanj) osnovni šoli,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka:

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/varnostno čuvajko, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • spričevalo o končani (najmanj) osnovni šoli,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica:

 • spričevalo o končani (najmanj) srednji šoli,
 • certifikat o opravljeni NPK varnostnik ali službena izkaznica,
 • potrdilo o vsaj 1 letu delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja, kjer se uporabljajo ukrepi in druga sredstva ali izkušenj, pridobljenih z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnost,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka:

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

 Možnost 1:

 • spričevalo o pridobljeni (najmanj) višji strokovni izobrazbi,
 • potrdilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja, kjer se uporabljajo ukrepi in druga sredstva ali izkušenj, pridobljenih z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnost.

 Možnost 2:

 • spričevalo o pridobljeni (najmanj) visoki strokovni izobrazbi,
 • potrdilo o najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih položajih.

NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica:

 • spričevalo o pridobljeni izobrazbi najmanj na ravni SOK 4 s področja računalništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali telekomunikacij,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov:

 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja elektrostroke s pooblastilom za projektiranje skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK operater/operaterka varnostno nadzornega centra:

 • potrdilo o najmanj dveh letih delovnih izkušenj na področju varovanja, kjer se uporabljajo ukrepi in druga sredstva ali izkušenj, pridobljenih z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnost,
 • certifikat o opravljeni NPK varnostnik ali službena izkaznica,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

NPK varnostnik telesni stražar/telesna stražarka:

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko,ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • spričevalo (najmanj) srednje poklicne izobrazbe,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju varovanja, kjer se uporabljajo ukrepi in druga sredstva ali izkušenj, pridobljenih z neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov in organov lokalnih skupnost,
 • vozniško dovoljenje B kategorije,
 • potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem predpisanim z zakonom o orožju,
 • europass (predpisana oblika življenjepisa).

© 2022 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet