Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Usposabljanje NPK

Prijavo kandidata za usposabljanje vloži odgovorna oseba imetnika licence, ki kandidata napoti na usposabljanje ali kandidat sam. Popolna prijava mora biti poslana najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Na posamezen termin se lahko prijavi največ 30 kandidatov. O razvrstitvi kandidata na strokovno usposabljanje se obvesti vlagatelja prijave in sporoči datum, uro, kraj in trajanje usposabljanja.

Odjava že uvrščenih kandidatov na določen termin je možna najmanj 3 dni pred pričetkom usposabljanja. V primeru nepravočasne odjave oziroma neopravičene odsotnosti na usposabljanju, se zaračuna polna cena, predpisana za udeležbo na usposabljanju.

Usposobljenost kandidata v programih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije se preveri s postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki poteka v skladu s predpisi, ki urejajo NPK.

NPK varnostnik/varnostnica:
Prijavnica za usposabljanje varnostnik/varnostnica
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK varnostnik/varnostnica:
 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • končana osnovna šola.

NPK varnostnik telesni stražar/telesna stražarka:
Prijavnica za usposabljanje varnostnik telesni stražar/telesna stražarka
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK varnostnik telesni stražar/telesna stražarka:
 • certifikat za varnostnika/varnostnico,
 • srednja strokovna izobrazba in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v zasebnem varovanju,
 • vozniško dovoljenje B kategorije,
 • dovoljenje za posest in nošenje orožja.

NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica:
Prijavnica za usposabljanje varnostni tehnik/varnostna tehtnica
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica:
 • srednja strokovna izobrazba s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ali
 • srednja poklicna šola s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in 4 leta delovnih izkušenj s teh področij in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka:
Prijavnica za usposabljanje varnostni čuvaj/varnostna čuvajka
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK varnostnik čuvaj/varnostna čuvajka:
 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/varnostno čuvajko, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • končana osnovna šola.

NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka:
Prijavnica za usposabljanje varnostni menedžer/varnostna menedžerka
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka:
 • najmanj višja strokovna izobrazba.

NPK operater/operaterka varnostno nadzornega centra:
Prijavnica za usposabljanje operater/operaterka varnostno operativnega centra
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK operater VNC:
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu za Zakonom o zasebnem varovanju,
 • opravljeno strokovno usposabljanje za operaterja /operaterko VNC v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov:
Prijavnica za usposabljanje pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov:
 • pooblaščeni inženir E-usmeritve za področje projektiranja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, npr.: elektroinštalacij, računalništva, telekomunikacij, energetike in elektronike.

 

PRIJAVNICE najdete TUKAJ!

© 2022 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet