Zasebna šola za varnostno izobraževanje

ČAS - Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Telefon: 059 036 350

E-mail: info-cas@t-2.net

Portfolio

Portfolio je zbirna mapa kandidatove usposobljenosti, dosežene z učenjem formalnim ali neformalnim) ali izkušnjami (delovnimi, življenjskimi) Pri preverjanju in potrjevanju NPK pomeni pregled kandidatovih dosežkov učenja, delovnih ali drugih izkušenj, sistematično urejenih pridobljenih kompetenc in kvalifikacij, ki zadovoljujejo zahteve iz katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti .

Portfolio je sestavljen iz naslednjih enot:

  1. predstavitev kandidata: življenjepis (Europass), formalno oziroma javno veljavna dokazila o izobraževanju ali usposobljenosti;
  2. delovne izkušnje: vpisi v delavsko knjižico, s katerimi dokazuje delovno dobo in zaposlitev v konkretnih podjetjih, ki potrjujejo njegove delovne izkušnje vezane na konkretno poklicno kvalifikacijo;
  3. izobraževanje in usposabljanje: potrdila o vseh  tečajih, seminarjih, usposabljanjih, ki se jih je kandidat udeležil in se vežejo na kompetence iz poklicnega standarda ter vsebino kataloga standardov;
  4. reference: dokazila o neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo izključno na poklicno kvalifikacijo, ki jo želi kandidat pridobiti
  5. vrednotenje: komisija v postopku potrjevanja NPK po določenih kriterijih ovrednoti portfolio in se na osnovi te ocene odloči, ali lahko kandidatu poklicno kvalifikacijo podeli, oziroma ga napoti na preverjanje za tista dela iz poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih kandidat z dokazili ni dokazal.

© 2022 Varnostno izobraževanje ČAS

Produkcija: Interplanet